4 maja 2020 roku na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. Z uwagi na reżim sanitarny w uroczystości udział brali tylko strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko przyjął meldunek, który złożył Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie mł. kpt. Mieczysław Lisowski.

Podczas wystąpienia Komendant Powiatowy PSP w Braniewie odczytał listy i życzenia skierowane do strażaków z okazji Dnia Strażaka. Dodatkowo Szef braniewskich strażaków odczytał wyciągi personalne dotyczące awansowanych i nagrodzonych strażaków z KP PSP w Braniewie.

 

Rozkazem personalnym nr 384/kadr/20 z dnia 7 kwietnia 2020 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Stopień starszego brygadiera

- bryg. Krzysztof Bogusławski

 

Rozkazem personalnym nr 400/kadr/20 z dnia 28 kwietnia 2020 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

Stopień brygadiera

- mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek

 

Rozkazem personalnym nr 2/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 roku Komendant Główny PSP nadal:

Stopień starszego aspiranta

- asp. Kamil Sierzputowski

 

Rozkazem personalnym nr 11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP w Olsztynie nadał wyższe stopnie:

stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Adrian Furtak

- mł. ogn. Paweł Krzysztoń

- mł. ogn. Wojciech Spychała

 

stopień młodszego ogniomistrza

- st. sekc. Adrian Dubicki

- st. sekc. Michał Janewicz

- st. sekc. Marzena Urbanowicz

 

Nagrodą pieniężną Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:

- mł. kpt. Mieczysław Lisowski

 

Nagrodą pieniężną Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:

-  mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek

- asp. Kamil Sierzputowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przyznał dla strażaków nagrody z okazji Dnia Strażaka.

W ten szczególny dzień należy skierować serdeczne podziękowanie dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych za codzienną służbę na rzecz społeczeństwa miasta Braniewa oraz powiatu braniewskiego. W roku bieżącym obchodzimy również 70 – lecie powstania zawodowej straży pożarnej w Braniewie.