30 kwietnia 2020 roku Warmińsko-Mazurski Zarząd Wojewódzki Związku Zawodowego Strażaków "Florian" przekazał 35 przyłbic ochronnych warmińsko-mazurskim strażakom.

Pan Dariusz Szczepan - przewodniczący wraz z swoim zastępcą Krzysztofem Wiszniewskim podarowane przyłbice dedykowali funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej prowadzącym działania na przejściach granicznych naszego województwa. W związku z tym przekazany sprzęt został przekazany do jednostek PSP w Bartoszycach i Braniewie gdzie prowadzone są działania polegające na pomiarach temperatury osobom przekraczającym granicę podczas działań związanych z przeciwdziałaniem w rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.