W dniach 13–15.04.2012r. Komenda Powiatowa PSP w Braniewie przeprowadziła szkolenie specjalistyczne z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych.

W dniach 23-25 stycznia ełccy strażacy przećwiczyli zasady ratowania ludzi, pod którymi załamał się lód.

W dniu 15.12.2011r. odbyły się ćwiczenia na obiektach należących do Zakładu Karnego w Braniewie. Ćwiczenia taktyczno–bojowe zorganizowali wspólnie pracownicy zakładu karnego i KP PSP w Braniewie.


>> Człowiek nie korek. Po alkoholu tonie.>> Narodowy eksperyment bezpieczeństwa

Ponad 400 tys. Polaków poparło tegoroczną edycję Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa. Dziękujemy i prosimy o bezpieczne zachowania na drodze na co dzień.

W dniu 06.12.2011r.,  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbył się egzamin kończący kolejne „Szkolenie podstawowe strażaków-ratowników OSP”.