Katastrofa samolotu CESNA, pożar lasu i hotelu w wyniku tego wypadku, wyciek paliwa do wód okolicznego jeziora, to scenariusz ćwiczeń Komendanta Powiatowego PSP w Ełku, które odbyły sie 4 października br. w Szeligach k/Ełku.

18 lipca braniewscy strażacy oraz przedstawiciele pozostałych służb i podmiotów ratowniczych doskonalili umiejętności zawodowe podczas symulowanego pożaru w budynku Urzędu Miasta w Braniewie.

W ostatnim okresie braniewscy strażacy uczestniczyli w szkoleniu instruktażowym przeprowadzonym przez przedstawiciela PKP Cargo w zakresie zagrożeń, zasad postępowań, budowy lokomotyw spalinowych, wagonów cystern przewożących substancje niebezpieczne oraz punktu tankowania PKP Cargo.

W piątek 29 czerwca 2012r, o godz. 11.30 na obszarze leśnym należącym do Nadleśnictwa Zaporowo oraz terenie przyległym przeprowadzono ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze związane z powstaniem pozorowanego pożaru lasu pod kryptonimem „Powierzchnia 2012”.

W ostatnim czasie braniewscy strażacy przeprowadzili kilka ćwiczeń inspekcyjnych w braniewskich szkołach oraz w przedszkolu.