W środę, o godz. 10.19, w budynku Gimnazjum nr 2 w Braniewie przy ulicy Moniuszki odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji.

W ostatnich dniach w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie  dowódców OSP realizowane dla strażaków ochotników z terenu powiatu braniewskiego.

W dniu 29.04.2011r., na obiekcie przedszkola „Biedronka” w Braniewie przy ulicy Wiejskiej, braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w ramach inspekcji sprawdzającej gotowość bojową.

Sprzyjająca pogoda to doskonały czas, aby praktycznie sprawdzić sprawność sprzętu pływającego będącego na wyposażeniu braniewskich strażaków.

W ostatnim okresie strażacy z Jednostki Ratowniczo–GaśniczejPSP w Braniewie ćwiczyli praktycznie prowadzenie działań ratowniczych w pomieszczeniach silnie zadymionych.