Korzystając ze sprzyjającej pogody, strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl szkoleń z zakresu wykorzystania walorów technicznych podnośnika hydraulicznego SHD 25.

Stały element rocznego planu szkolenia strażaków to zajęcia z zakresu niesienia pomocy osobom, pod którymi załamał się lód.

Sprzyjająca pogoda oraz nowy sprzęt to odpowiednie warunki do przeprowadzienia kilku ćwiczeń związanych z zasadami korzystania ze sprzętu przez strażaków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Braniewie.

W piątek, 17.12.2010r. o godz. 11.00, strażacy z Jednostki Ratowniczo–Gaśniczej w Braniewie zostali wezwani do pożaru budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Braniewie przy ulicy Moniuszki.

W dniu 8.12.2010r., o godz. 20.00, odbyły się ćwiczenia taktyczno–bojowe zrealizowane na obiekcie internatu należącego do Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie.