W ostatnich dniach braniewscy strażacy przeprowadzili cykl szkoleń związanych z pozorowanym pożarem obiektu sakralnego - Bazyliki Mniejszej w Braniewie.

W minionym tygodniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dwukrotnie ćwiczenia taktyczno–bojowe na obiekcie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

W minionym tygodniu braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  dwukrotnie prowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w kościele parafii św. Krzyża w Braniewie przy ulicy Świętokrzyskiej.

W dniach 25-27 stycznia strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu budowania skutecznego zaopatrzenia wodnego.

W dniach 14–16 stycznia bieżącego roku strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ćwiczyli ratowanie tonących, pod którymi załamał się lód.