W sobotę, 24 września strażacy przeprowadzili ćwiczenia na obiekcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze w gm. Braniewo.

We czwartek, 15 września strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego.

W ostatnim okresie strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl ćwiczeń taktyczno-bojowych w ramach doskonalenia zawodowego.

W dniach 24 – 30 maja bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zorganizowano szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków ochotniczych straży pożarnych powiatu braniewskiego.

We wtorek, 24 maja na przejściu granicznym w Grzechotkach odbyły się ćwiczenia służb i podmiotów w zakresie usuwania skutków emisji substancji niebezpiecznej przewożonej pojazdem dostawczym.