W poniedziałek, 23 maja odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe zorganizowane dla braniewskich strażaków na obiekcie Liceum Ogólnokształcącego im. Feliksa Nowowiejskiego w Braniewie. Pozorowany pożar powstał w części poddasza użytkowego szkoły a zadymienie widoczne było ze znacznej odległości.

W ostatnich dniach braniewscy strażacy przeprowadzili cykl szkoleń związanych z pozorowanym pożarem obiektu sakralnego - Bazyliki Mniejszej w Braniewie.

W minionym tygodniu strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili dwukrotnie ćwiczenia taktyczno–bojowe na obiekcie klasztoru Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny w Braniewie.

W minionym tygodniu braniewscy strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  dwukrotnie prowadzili ćwiczenia taktyczno–bojowe w kościele parafii św. Krzyża w Braniewie przy ulicy Świętokrzyskiej.

W dniach 25-27 stycznia strażacy z jednostki ratowniczo–gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadzili ćwiczenia praktyczne z zakresu budowania skutecznego zaopatrzenia wodnego.