W ostatnich dniach w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie odbyło się szkolenie  dowódców OSP realizowane dla strażaków ochotników z terenu powiatu braniewskiego.

W szkoleniu udział brało 20 strażaków ochotników z jednostek OSP: Frombork, Wilczęta, Stare Siedlisko, Ławki, Gładysze, Lipowina, Gronowo. Celem szkolenia było przygotowanie dowódców OSP dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz prowadzenie szkoleń doskonalących w OSP. Zajęcia odbyły się w formie wykładów  oraz zapoznania praktycznego ze sprzętem, pojazdami oraz działaniem Powiatowego Stanowiska Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. W trakcie szkolenia ochotnicy poznali: struktury organizacyjne i zasady działania OSP, ZOSP RP, KSRG; zasady i typy kierowania działaniem ratowniczym; uprawnienia i obowiązki kierującego działaniem ratowniczym; zasady i sposoby przejmowania kierowania działaniem ratowniczym; zasady kierowania działaniami ratowniczymi w wybranych obiektach; prowadzenie korespondencji oraz przekazywania meldunków, organizowania szkoleń i sporządzania dokumentacji z przebiegu działań ratowniczych, do których strażacy ochotnicy są dysponowani przez KP PSP w Braniewie.

/st. kpt. I. Ścibiorek/


{gallery}Zdarzenia/20110510083943/{/gallery}