W dniu 07.07.2011r., o godz. 08.00 odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe na terenie i obiekcie klubu garnizonowego połączonego z kasynem wojskowym.

Pozorowany pożar miał miejsce w Braniewie przy ulicy Sikorskiego. Ćwiczenia to forma sprawdzenia współdziałania dwóch zmian służbowych z JRG PSP w Braniewie oraz strażaków ratowników z wojskowej straży pożarnej. Podczas ćwiczeń sprawdzono również gotowość bojową jednostki OSP Braniewo.

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w części poddasza obiektu, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej. Ogień objął również część konstrukcji drewnianego poddasza. W wyniku pożaru dwie osoby odniosły obrażenia. W ćwiczeniach uczestniczyły cztery zastępy z KP PSP w Braniewie /SLOp, GCBARt, GBA, SHD25/ zastęp WSP /GBA/ oraz strażacy ochotnicy dla których przeprowadzona została inspekcja gotowości bojowej na terenie remizy. Zadaniem strażaków było: wprowadzenie prądów gaśniczych wody do wnętrza obiektu, wykorzystanie w działaniach sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz łączności, przeszukanie pomieszczeń, dotarcie do źródła ognia, odnalezienie osób poszkodowanych i udzielenie pomocy medycznej zgodnie z obowiązującymi procedurami. Strażacy zbudowali zaopatrzenie wodne do celów gaśniczych z wykorzystaniem sieci hydrantowej znajdującej się w pobliżu obiektu. Dodatkowo w działaniach wykorzystano podnośnik hydrauliczny SHD-25 oraz skokochron SP16. Na miejscu pozorowanego pożaru pojawiły się dodatkowe służby: zespół ratownictwa medycznego oraz policja. Jako środki pozoracji wykorzystano: wytwornice dymu parafinowego, świecy dymu oraz przygotowanego manekina. Zmagania strażaków zostały zrealizowane w ramach ćwiczeń kierownictwa JRG PSP.

/st. kpt. I. Ścibiorek/


{gallery}Zdarzenia/20110707145158/{/gallery}