W dniach 24 – 30 maja bieżącego roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie zorganizowano szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków ochotniczych straży pożarnych powiatu braniewskiego.

Do udziału w szkoleniu zgłoszono 22 osoby - członków jednostek OSP z terenu powiatu braniewskiego. Zajęcia odbywały się w formie zajęć teoretycznych (prezentacji multimedialnych) oraz zajęć praktycznych. Do egzaminu końcowego złożonego z testu 40 pytań przystąpiło 13 strażaków-ochotników z jednostek OSP: Braniewo, Stare Siedlisko, Gronowo, Żelazna Góra, Płoskinia, Długobór, Lechowo, Pieniężno.

Przebieg egzaminu pod względem merytorycznym obserwował Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie bryg. Krzysztof Kosiewski. W świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie odbyło się wręczenie zaświadczeń ukończenia szkolenia, którego dokonał w obecności komisji egzaminacyjnej Komendant Powiatowy PSP w Braniewie mł. bryg. Władysław Szczepanowicz.

/mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/