Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie przeprowadziła kolejne szkolenie dedykowane dla członków ochotniczych straży pożarnych.

W dniach 17 - 25 luty bieżącego roku przeprowadzono szkolenie dla członków OSP kierujących działaniem ratowniczym – kurs Dowódców OSP.

Zajęcia szkoleniowe realizowane były w formie prezentacji multimedialnych dostępnych dla słuchaczy szkolenia. Zajęcia, w których pomagali strażacy z JRG PSP to najlepszy sposób na „posmakowanie” tematyki pożarniczej, zapoznanie się z zasadami prowadzenia działań ratowniczych czy skutecznego wykonywania zadań dowódcy OSP.

Szkolenie ukończyło łącznie 9 osób, strażaków czynnych, członków Jednostek Operacyjno – Technicznych. Wśród uczestników szkolenia byli przedstawiciele: OSP Zagaje, OSP Pieniężno, OSP Lipowina, OSP Frombork, OSP Lelkowo.

W egzaminie, który przeprowadzono w siedzibie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej uczestniczył przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie mł. bryg. Krzysztof Hołuj, który pod względem merytorycznym oceniał prawidłowy przebieg egzaminu.

/mł. bryg. I. Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie/