W poniedziałek, 14 maja na terenie powiatu braniewskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresie gaszenia pożarów obszarów leśnych „BÓR 2018”.

W poniedziałek, 14 maja na terenie powiatu braniewskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia z zakresie gaszenia pożarów obszarów leśnych „BÓR 2018”.

Ćwiczenia przeprowadził zespół Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, któremu przewodniczył mł. bryg. Paweł Gryciuk. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie metod dostarczania wody na duże odległości podczas pożarów powierzchni leśnych oraz zapewnienie łączności pomiędzy zastępami uczestniczącymi w ćwiczeniach. Na miejsce ćwiczeń wybrano las należący do Nadleśnictwa Zaporowo - Leśnictwo Wilanowo. Do działań skierowano strażaków PSP z KP PSP w Braniewie, KM PSP w Elblągu, KP PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażaków – ochotników z Fromborka i Gronowa.

Oprócz gaszenia pozorowanego pożaru, strażacy musieli zbudować zaopatrzenie wodnego z pobliskiej rzeki Bauda. Po ćwiczeniach dokonano podsumowania ćwiczeń z udziałem pracowników Nadleśnictwa Zaporowo oraz uczestniczących strażaków.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie