W czerwcu strażacy – ochotnicy z terenu miasta i gminy Frombork przeprowadzili ćwiczenia sprawdzające zrealizowane w ramach koncentracji gminnej OSP. Na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt Zespołu Szkół we Fromborku.

W czerwcu strażacy – ochotnicy z terenu miasta i gminy Frombork przeprowadzili ćwiczenia sprawdzające zrealizowane w ramach koncentracji gminnej OSP. Na miejsce ćwiczeń wybrano obiekt Zespołu Szkół we Fromborku.

Z pozorowanym pożarem obiektu szkolnego zmagali się strażacy – ochotnicy z jednostek OSP Frombork, Wielkie Wierzno oraz Jędrychowo. Dodatkowo na miejsce ćwiczeń skierowano pojazd specjalny – podnośnik hydrauliczny z JRG PSP w Braniewie. Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie pożaru w jednej z sal edukacyjnych. W wyniku pożaru część pomieszczeń oraz ciągów komunikacyjnych wypełniona została przez dymy pożarowe.

Zadaniem przybyłych na miejsce pozorowanego pożaru strażaków było zlokalizowanie i ugaszenie pozorowanego pożaru, przeszukanie pomieszczeń silnie zadymionych i odnalezienie osób poszkodowanych. Z pobliskiej sieci hydrantowej pobierano wodę do celów gaśniczych. W działaniach ratowniczych strażacy – ochotnicy wykorzystali sprzęt ochrony układu oddechowego.

 W trakcie ćwiczeń sprawdzono również praktyczne umiejętności udzielania pomocy medycznej dla osób poszkodowanych oraz wykorzystania sprzętu ratowniczego znajdującego się na wyposażeniu pojazdów pożarniczych.

To kolejne ćwiczenia strażaków-ochotników realizowane w bieżącym roku na terenie powiatu braniewskiego. W trakcie ćwiczeń kontroli poddano również przebieg ewakuacji młodzieży i personelu z budynku placówki edukacyjnej.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek oficer prasowy KP PSP w Braniewie