11 października br. braniewscy strażacy przeprowadzili ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem „EFEKT GAZOWY 2018”.

Jako miejsce ćwiczeń wybrano punkt przeładunku gazu należący do firmy Chemikals Sp. z o.o., która ma swoją siedzibę w miejscowości Siedlisko gm. Braniewo.

Terminal gazowy to drugi zakład dużego ryzyka, który ma swoją siedzibę na terenie powiatu braniewskiego. Założeniem do ćwiczeń było sprawdzenie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego. Scenariusz ćwiczeń zakładał emisję gazu na stanowisku załadunku autocystern, gdzie w wyniku awarii podczas napełniania autocysterny doszło do uwolnienia medium niebezpiecznego. Działania ratownicze jako pierwsi rozpoczęli pracownicy punktu gazowego, którzy przystąpili do ograniczania emisji gazu. Na miejsce pozorowanej awarii skierowano strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, zastęp Wojskowej Straży Pożarnej oraz strażaków – ochotników z jednostek OSP Braniewo, Frombork, Lipowina i Płoskinia. Łącznie blisko 30 strażaków realizowało scenariusz ćwiczeń. Strażacy oprócz ograniczenia pozorowanego wycieku niebezpiecznego medium musieli określić skalę zagrożenia.

Zadaniem ratowników wyposażonych w ubrania ochronne oraz sprzęt izolujący drogi oddechowe było odnalezienie i ewakuowanie osób poszkodowanych oraz dokonanie uszczelnienia rury przesyłowej gazu poprzez wykorzystanie sprzętu hydraulicznego. Dla osób poszkodowanych, które były ewakuowane do strefy bezpiecznej strażacy udzielili pomocy medycznej. Z pobliskiego zbiornika przeciwpożarowego pobierano wodę do ograniczenia zasięgu emisji gazu. Tak wyglądał scenariusz przygotowanych ćwiczeń dowódcy JRG Braniewo. Wcześniej strażacy zapoznali się z obiektem w ramach rozpoznania operacyjnego.

Opracował: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie