6 grudnia 2019 roku dźwięk syren alarmowych zaniepokoił mieszkańców miejscowości Żelazna Góra w gm. Braniewo. Wozy strażackie alarmowo przybyły w pobliże budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żelaznej Górze.

Dym wydostający się z części drewnianego poddasza zaświadczał, że niezbędna jest interwencja straży pożarnej. Na szczęście to tylko strażackie ćwiczenia w ramach koncentracji jednostek OSP gminy Braniewo, przy udziale strażaków z OSP Frombork, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Ćwiczenia strażackie poprzedziło spotkanie ze strażakami, na którym omówiono cele i zadania dla uczestników koncentracji gminnej OSP. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Braniewo Jakub Bornus oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Krzysztof Bogusławski. Strażacy, którzy przybyli na miejsce pozorowanego pożaru prowadzili ratownicze dwutorowo, pracując wewnątrz budynku w sprzęcie ochrony dróg oddechowych oraz wykorzystując pojazdy specjalne, z których podawano środek gaśniczych na konstrukcję dachu budynku.

System sygnalizacji pożarowej oznajmił dla osób przebywających w obiekcie o powstałym zagrożeniu. Personel rozpoczął ewakuację osób z zagrożonego obiektu, niezbędna okazała się pomoc strażaków.  Po kilkudziesięciu minutach zmagań strażacy ugasili pozorowany pożar. Na szczęście to tylko ćwiczenia w ramach doskonalenia współdziałania zasobów ratowniczych na miejscu zdarzenia. Na zakończenie strażackiej obecności kierownictwo placówki Środowiskowego Domu Samopomocy przygotowało ciepły poczęstunek dla strażaków, którzy uczestniczyli w ćwiczeniach. W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy – ochotnicy z OSP Gronowo, OSP Żelazna Góra, OSP Lipowina, OSP Frombork, strażacy Wojskowej i Państwowej Straży Pożarnej.