13 grudnia 2019 roku kilka minut po godz. 08:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Braniewie otrzymał informacje o zadymieniu, które pojawiło się w jednym z pomieszczeń Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

Dźwięk systemu sygnalizacji pożarowej poinformował osoby przebywające w obiekcie komendy Policji o powstałym zagrożeniu. Jeszcze przed przyjazdem wozów strażackich rozpoczęto ewakuację pracowników oraz osób, które znajdowały się w zagrożonym obiekcie. Silne zadymienie, które pojawiło się w sali odpraw skutecznie wypełniało pomieszczenia znajdujące się na I piętrze budynku.

Tak rozpoczęły się kolejne ćwiczenia realizowane wspólnie przez mundurowych na obiekcie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie. Obecni na miejscu strażacy rozpoczęli działania ratowniczo – gaśnicze, zbierając informacje o miejscu pożar. Do silnie zadymionych pomieszczeń wprowadzeni zostali strażacy wyposażeni w aparaty powietrzne oraz dodatkowo przed budynkiem komendy sprawiono podnośnik hydrauliczny.

Po kilkunastu minutach intensywnie prowadzonych działań gaśniczych strażacy dotarli do osoby poszkodowanej, która została ewakuowana na zewnątrz ze strefy niebezpiecznej. Na miejsce ćwiczeń skierowano 4 pojazdy ratownicze z Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie oraz zastęp Wojskowej Straży Pożarnej. Przebieg ćwiczeń związanych z alarmem ppoż. obserwował Komendant Powiatowy Policji w Braniewie nadkom. Tadeusz Telenga.