Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Braniewie przeprowadzili cykl kontroli oraz rozpoznań operacyjnych punktów czerpania wody do celów przeciwpożarowych.

Kontroli poddano zbiorniki zlokalizowane w pobliżu obszarów leśnych oraz na terenie obszarów leśnych, które ujęte zostały w opracowaniach nadleśnictw pn. „Sposób postępowania na wypadek pożaru lasu”.

Rozpoznanie operacyjne to doskonała forma na przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych w zakresie poboru środka gaśniczego z wykorzystaniem autopomp pojazdów pożarniczych i agregatów pompowych. Strażacy sprawdzili również możliwość podjazdu pojazdami pożarniczymi oraz przyczepami pompowymi do zbiorników ppoż. z których praktycznie pobierano środek gaśniczych.

Przypomnienie rozmieszczenia punktów poboru wody do celów gaśniczych oraz praktyczne ćwiczenie ze sprzętem do doskonała forma na rzetelne sprawdzenie źródeł skutecznego zaopatrzenia wodnego oraz potencjału sprzętowego będącego na wyposażeniu JRG PSP. Ćwiczenia praktyczne przeprowadzone zostały przez strażaków ze wszystkich zmian służbowych.