5 października 2019 roku na obiekcie sportowym w Pieniężnie odbyły się powiatowe zawody sportowo – pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Powiatowe zawody pożarnicze jednostek OSP organizowane są co dwa lata. W tegorocznych zawodach wystartowało łącznie pięć zespołów męskich – grupa „A”, które reprezentowały jednostki OSP:

     - OSP Pieniężno – m. Pieniężno

     - OSP Wielkie Wierzno gm. Frombork

     - OSP Frombork m. Frombork

     - OSP Długobór gm. Płoskinia

     - OSP Gładysze gm. Wilczęta

Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach:

     - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

     - ćwiczenie bojowe

 

Klasyfikacja końcowa drużyn w zawodach ustalona została na podstawie sumy punktów uzyskanych przez drużyny w ćwiczeniu bojowym i sztafecie pożarniczej.

Wyniki końcowe:

          1. OSP Wielkie Wierzno - 119 pkt.

          2. OSP Frombork - 122 pkt.

          3. OSP Gładysze - 128 pkt.

          4. OSP Pieniężno - 130 pkt.

          5. OSP Długobór - 133 pkt.

 

Puchary oraz pamiątkowe dyplomy dla drużyn uczestniczących w zawodach pożarniczych wręczali:

       - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Braniewie druh Tomasz Sielicki

       - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie bryg. Zbigniew Januszko

       - Wicestarosta Braniewski Mirosław Kudliński

       - Burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo

 

Serdeczne i gorące podziękowania dla członków i działaczy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieniężnie za organizację i przygotowanie tegorocznych zawodów sportowo – pożarniczych jednostek OSP.