Strażacy ochotnicy z terenu powiatu braniewskiego oraz gminy Młynary rozpoczęli realizację cyklu spotkań szkoleniowych w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zajęcia szkoleniowe odbywają się na terenie gminy Płoskinia oraz Wilczęta a uczestnikami kursu są strażacy – ochotnicy oraz sympatycy i działacze ruchu pożarnictwa ochotniczego powiatu braniewskiego oraz gminy Młynary. Oprócz zajęć teoretycznych uczestnicy szkolenia będą realizować zajęcia praktyczne w zakresie zasad i metod skutecznego udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie zakończone będzie egzaminem oraz uzyskaniem stosownego certyfikatu.